Kajakowy Fun

Polityka prywatności

§1.Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest RECOVER SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Słomianej 21/30 30-316 NIP: 6762466266 REGON: 122895198. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w celu realizowania świadczenia i kontaktu, chyba że sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu swoich danych.

5. Państwa dane nie będą przekazywane / udostępniane do innego kraju ani żadnej organizacji międzynarodowej.

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy nr 119, strona 1).

9. Dane dostarczone przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Dane pochodzą od osób, którym odpowiadają.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§2. Administrator Danych

1. Recover Sp. z o.o. Sp. K. jest administratorem danych osób, które wypełniły formularz zapisu dotyczący dołączenia do Akademii. Oznacza to, że jeśli wypełniłeś formularz zgłoszeniowy do Recover Sp. z o.o. Sp. K. na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres e-mail oraz telefon.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kajakowyfun@gmail.com

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Dodatkowe informacje

Administrator strony bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i niniejszą polityką prywatności.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Nie zbieramy danych osobowych na naszej stronie (na przykład imienia i nazwiska, adresu lub adresów e-mail), chyba że skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub wypełnisz formularz. Dane przesłane do nas nie zostaną ujawnione stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Następująca klauzula jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2018 r., Poz. 1000) oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Dziennik nr 119, str. 1);

§4. Pliki cookies

1. Witryna www.fsacademy.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Nasza strona może wykorzystywać następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§5. Prawa autorskie

Treści i prace na tych stronach tworzone przez administratora strony podlegają polskiemu i europejskiemu prawu autorskiemu i są zgodne z międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw autorskich. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie elementów strony chronionej prawem autorskim wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść tej witryny nie została utworzona przez operatora / administratora (tj. Posty / informacje), podlegają one prawom autorskim osób trzecich. Jeśli znajdziesz jakąkolwiek możliwość naruszenia praw autorskich na naszych stronach, daj nam znać. Po powiadomieniu o naruszeniu sprawdzimy je natychmiast, a jeśli stwierdzimy naruszenie, natychmiast usuniemy takie treści.

Nie wszystkie elementy użyte na stronie fsacademy.pl i jej podstronach zostały utworzone przez członków Recover. Utwory użyte na podstawie prawa autorskiego zostały wykorzystane po uzyskaniu zgody autora lub osób / firm posiadających prawa własności do tych utworów lub na podstawie przyznanych im licencji.

§6. Pliki Dziennika Serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:
Wersji przeglądarki / wersja przeglądarki

Używany system operacyjny

URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera dostępowego

Czas żądania serwera

Tych danych nie można przypisać do konkretnych osób. Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach ich nielegalnego wykorzystania.

Jeśli wyślesz do nas zapytanie e-mailem, Twoje dane, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, zostaną zapisane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnego kontaktu w celu wysłania oferty. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

§7. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i które pozwalają ci przeanalizować korzystanie ze strony przez ciebie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika w Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

§8. Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) i przetwarzaniem takich danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i instalując:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

§9. Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższy link. Ustawiony jest plik cookie, który pozwala zrezygnować z gromadzenia danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

§10. Polityka prywatności dotycząca korzystania z YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzisz którąkolwiek z naszych witryn z włączoną wtyczką YouTube, nastąpi połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube będzie wiedział, które z naszych witryn odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli Ci powiązać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności YouTube na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Korzystanie z łączy do serwisów społecznościowych w serwisie, tj. Facebook, LinkedIn, Instagram, Pixel.
Recover zastrzega sobie prawo do przeprowadzania działań lub działań marketingowych w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram. Polubienie / subskrybowanie profilu klubu na tych stronach jest dobrowolne. Recover zwraca uwagę, że wyżej wymienione podmioty przechowują dane o użytkownikach, a Recover nie ma bezpośredniego wpływu na ich treść i politykę zarządzania nimi. Jednocześnie Recover informuje, że dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, do których ma dostęp w serwisach społecznościowych.

Źródło: poradnikprzesiebiorcy.pl, źródło własne